Finnish Alpine Awards, potkua suomalaiselle alppinismille!FINNISH ALPINE AWARDS – ALPPIKIIPEILYSTIPENDI
Sain syksyllä vinkin suomalaisen kiipeilyn edistämiseen liittyvästä stipendihankkeesta, joka oli tarkoitus julkaista Helsinki Adventure Night –tapahtumassa lokakuussa. Hankkeen puuhamiehinä on alusta saakka ollut pieni, mutta sitäkin innokaampi kiipeilyn harrastajien ryhmä. Yhdistävänä tekijänä ryhmässä on kiipeilypalon ohella ollut ystävyys Samuli Mansikkaan, legendaariseen suomalaiseen vuorikiipeilijään, joka menehtyi traagisesti Annapurnalla vuonna 2015. Oma kosketuspintani Samuliin löytyy vuosien takaa Olhavalta KTO-näytöstä. Päivällä varsinaisissa köysitoiminnoissa äärimmäisen fokusoitunut ja tarkka kaveri kykeni vaihtamaan moodin illalla mukavaan hulluttelijaan, jonka kanssa boulderoimme vanhan nuotiopaikan ympärillä oleville kiville (max. 75cm korkeille) lukuisia ensinousuja. Arvostin!

Sain mahdollisuuden haastatella Kari Heimosta, joka on ollut yksi hankkeen pioneereista ja valottaa idean taustaa hiukan syvemmältä. Hankkeen sivusto löytyy osoitteesta: http://alpineaward.fi


TAUSTA
Samulin äiti järjesti keväällä 2015 pienelle joukolle muisteluillan jossa muistelimme yhteisiä retkiämme herran kanssa, katselimme kuvia ja tutustuimme toisiimme. Samulin läheinen kiipeilykaveri Phil Crampton tuli tapaamiseen jenkeistä ja ehdotti meille illan viivähdettyä jo ehtoon puolelle ideaa kiipeilystipendistä, joka voitaisiin jakaa vuosittain yhdelle tai useammalle innovatiiviselle kiipeilyhankkeelle. Samuli oli monesti pohtinut ja tuskaillut rahoitusasiaa ja ihmetellyt sitä, ettei rahoituskanavia kiipeilyyn meinaa löytyä esimerkiksi liittojen ja normaalien kanavien kautta. Varusteiden kaltaista tukea löytyy suht helposti, mutta varsinaisen rahoituksen kasaaminen isompia retkiä varten on ollut erittäin hankalaa.

Idea oli kaikkien mielestä mainio, mutta ryhmä pohti alkuun paljolti sitä, miten tällainen hankeidea saadaan istumaan suomalaiseen mielenmaailmaan. Hanketta lähdettiinkin visioimaan loppukäyttäjälähtöisesti, eli otettiin valmistelutyöhön mukaan sähköpostirinki erinäköisiä ja kokoisia kiipeilyn harrastajia, jotka antoivat palautetta suunnittelun eri vaiheissa. Tämä tapa toimi niin hyvin, että kyseistä rinkiä käytetään edelleen, vaikka varsinainen lopputuote on jo julkistettu. Ideointi ja palautteen anto on toiminut mainiosti kahdensuuntaisena välineenä ja toivottavasti täyttänyt monia mahdollisia sudenkuoppia matkan varrella.

Rahoitukseen liittyvän hanketoiminnan virittely Suomen kaltaisessa byrokraattisessa maassa on myös hiukan hitaahkoa, jotta vastaan ei tulisi yllätyksiä esim. verotuksien, säädösten ja lupa-asioiden kanteilta. Periaatteessahan kyseessä on aika simppeli juttu, mutta matkan varrella tulee varmasti vieläkin monen monta kantapäätä, joista voi vielä oppia.

Hankkeita ja rahoitusta hallinnoidaan Suomen Alppikerhon alaisena, joten alppikerho tarkastaa ja hyväksyy rahoitusliikenteen. Suunnitteluvaiheesta saakka olikin ilmiselvää, että mukaan yhteistyöhön on tärkeää saada iso voittoa tavoittelematon organisaatio. Alppikerhon mukaan tulo oli erittäin luontevaa jo pelkästään sen vuoksi, että Samuli oli toiminut sen puheenjohtajana vuosia. Finnish Alpine Award toimii kuitenkin itsenäisesti omana yksikkönään sillä edellytyksellä, että toiminta sujuu yhdessä sovittujen pelimerkkien mukaisesti.

Himalajalla @Samuli Mansikka


TAVOITE
Tavoitteena on jatkaa Samulin uranuurtavaa työtä kiipeilyn edistämisen parissa. Moni kiipeilyn harrastaja on tullut hankkeen aikana kertomaan, miten paljon hänen esimerkkinsä on tyrkkinyt kiipeilyn harrastajia lajin pariin ja antanut uskoa kurotella jopa hiukan isompia tavoitteita kohti.
Merkittävä osa hankkeen visiota onkin se, että hienoja ja uraa uurtavia hankkeita voi tehdä hyvinkin eri tasoiset kiipeilijät, hyvinkin erilaisilla tyyleillä. Kovan kiipeilijän kova, mutta rutiiniomainen nousu, ei välttämättä ole stipendin arvojen mukaan parempi nousu kun vähemmän kovan kiipeilijän seikkailu suhteellisen tuntemattomaan maailman kolkkaan. Vaikka toki suomalaista alppinismia uudelle tasolle vievät kovat projektit ovat myös erittäin palkitsemisen arvoisia stipendin arvojen mukaan.

Tulevaisuuden visiona voi toki pitää myös sitä, että Alpine Award saadaan kiinnitettyä yhdeksi kiinteäksi osaksi suomalaisen kiipeilyn kehittämistoimintaa. Tämä toki vaatii kovaa työtä ja näkyvyyttä tuettavien hankkeiden osalta. Mikäli hankkeille saadaan näkyvyyttä, on luonnollisesti huomattavasti helpompaa lähteä neuvottelemaan seuraavan kauden tukijoiden kanssa tuen suuruudesta. Jos Helsinki Adventure Night tulee jatkumaan tämänkaltaisena erittäin suosittuna tapahtumana, olisi sen kylkeen mahtava liittää jo toteutettujen hankkeiden esittelyjä ja mahdollisesti julkistaa seuraavan vuoden tuen saajat samalla.

Alusta saakka oli myös selvää, että valitsijaraatina ei voi olla työryhmä, vaan sen pitää olla vuosittain vaihtuva kollegio, jotta tuetuille hankkeille saadaan vaihtelua. Idea ei todellakaan ole se, että samat tyypit hakevat/ saavat rahoituksen vain vuosileiman vaihtuessa. Arviointi tulee perustumaan vahvasti alla kuvattuihin perusarvoihin, jotka olivat Samulille alppikiipeilyssä erinomaisen tärkeitä.

Raadin jäseninä vuonna 2016 tulevat toimimaan: Enni Bertling (Multitalentti), Mia Graeffe (Vuorijäärä), Sampsa Jyrkynen (Skill, pj) ja Reima Karhila (Suomen Alppikerho, pj).

New School -alppinisti Lauri Hämäläinen Norjassa @Rami Valonen

ARVOT
Haasteellisuus. Hankkeen tulisi tarjota fyysisiä ja psyykkisiä haasteita suhteessa hakijan omaan aikaisempaan kiipeilyhistoriaan, suhteessa hakijan edustamaan sosiaaliseen ryhmään ja muuhun suomalaiseen kiipeilyyn. Haasteellisuus voi muodostua projektin pituudesta, vaikeudesta, korkeudesta, maantieteellisestä sijainnista tai muista vastaavanlaisista elementeistä.

Rehellisyys ja riskinhallinta. Hakijoiden tulee olla rehellisiä sekä itseään että muita kohtaan. Rehellisyys omasta kokemuksesta ja kunnosta, vallitsevista olosuhteista ja projektin haasteellisuudesta, luo turvalliset ja realistiset puitteet projektin toteutumiselle. Ehdotetun projektin on oltava luonnollista progressiota hakijoiden aikaisemmalle kiipeilykokemukselle.

Tyyli ja urheiluhenkisyys. Hankkeen tulee osoittaa hyvää tyyliä ja urheiluhenkisyyttä. Hyvään tyyliin kuuluu mm. luontoarvojen kunnioittaminen, itsenäinen toiminta sekä kiipeilyetiketin esimerkillinen noudattaminen. Urheiluhenkisyydellä tarkoitetaan kanssakiipeilijöiden kannustamista ja auttamista, paikallisten kulttuurien kunnioittamista ja yleisesti reilua ja positiivista asennetta muita ihmisiä kohtaan.

Omaperäisyys ja luovuus. Hankkeen tulee olla omaperäinen ja luova. Kyse voi olla uudesta tyylistä, ensinoususta, vähemmän tunnetusta maantieteellisestä paikasta tai muusta lajia edistävästä kehityksestä.

SÄÄNNÖT
1. Hakuoikeus
 • Apurahaa haetaan kiipeilyyn liittyvälle henkilökohtaiselle tai yleishyödylliselle hankkeelle, joka toteutetaan 1.3. 2018 mennessä.
 • Hakijoiksi kelpaavat Suomen kansalaiset tai Suomessa pysyvästi asuvat muiden maiden kansalaiset, poislukien apurahojen jakamisesta päättävät henkilöt sekä heidän lähiomaisensa. Hakea voi yksin tai ryhmänä. Sama kokoonpano saa jättää vain yhden hakemuksen. Alle 18-vuotiaat hakijat tarvitsevat hakemukseensa huoltajansa luvan.
 • Apurahaa ei voi hakea kaupallisille retkikunnille, muutoin kaupalliseen toimintaan tai kilpailumatkoille.

2. Hakeminen
 • Haku tehdään tekstimuotoisesti erillisellä lomakkeella (LINKKI)

3. Päätökset
 • Apurahojen jakamisesta päättää 3-5 -henkinen raati. Raadin kokoonpano vaihtelee vuosittain.
 • Raati arvioi hakemukset perustuen apurahan listattuihin arvoihin. Raati voi halutessaan myöntää koko apurahan yhdelle hankkeelle, jakaa sen useammalle hankkeelle tai jättää kokonaan jakamatta. Raadin valinnan hyväksyy Suomen Alppikerho ry:n hallitus.

4. Apurahan saajan velvollisuudet
 • Apurahan saajien on raportoitava hankkeen etenemisestä vähintään kahden kuukauden välein apurahaorganisaatiolle. Raportoinnin voi suorittaa  suoraan tai sosiaalisen median kautta. Raportointia voidaan käyttää yhteistyöyritysten näkyvyyden lisäämiseen.
 • Hankkeen toteutumisen jälkeen apurahan saajien on oltava valmiita esittelemään hankkeen kulku seuraavan vuoden apurahojen julkistamistilaisuudessa.
 • Mikäli hanke peruuntuu, apurahan saajan on palautettava saatu apuraha. Hankkeen epäonnistuessa hyvästä yrityksestä huolimatta saatuja apurahoja ei tarvitse palauttaa.
 • Apurahan saajan kanssa sovitaan palkinnon luovutuksesta, ehdoista ja maksuaikataulusta erikseen kirjallisesti.
 • Apurahan saajan on itse ilmoitettava apuraha verottajalle.

5. Vuoden 2016 päivämäärät ja jaettava rahasumma
 • Vuonna 2016 jaetaan yhteensä ja enintään 2500 €
 • Hakuaika alkaa lauantaina 8. 10. ja loppuu tiistaina 15. 11. 2016 kello 23:59.
 • Voittajat julkistetaan 31. 12. 2016
 • Tuettava kiipeilyhanke on toteutettava 1.3. 2018 mennessä
Fitz Royn massiivi @Lauri Hämäläinen

POHDINTAA
Allekirjoittaneen mielestä idea on loistava. Työryhmälle (Kari Heimonen, Joel Ormala, Noora Sotaniemi, Kalle Viira, Jussi Haara, Niina Miettinen, Reima Karhila sekä Jere Pettersson) iso kiitos kovasta työstä, jota olette hankkeen eteen jo tässä vaiheessa tehneet. Itse näen tässä varsinkin aloitteleville alppinisteille loistavan harjoittelun paikan ammattilaisuuden portaille siirtymisessä. Sponsoroituna atleettina toimiminen on paljon muutakin, kuin kovaa kiipeämistä. Sponsorointi on aina kahdensuuntaista toimintaa, kun toinen tukee sinua on vastineeksi oltava valmis tarjoamaan jonkinlainen vastine. Välinesponsoroinnissa on luontevaa saada sponsoroidun atleetin avulla lisää myyntiä ja tämän kaltaisessa  rahallisessa tuessa luonteva vastine on hankkeen hyvä dokumentointi ja sitä myötä tiedon jakaminen. Tällä keinolla Finnish Alpine Awardsista on mahdollisuus kasvattaa pysyväisluontoinen instituutio, joka parhaimmillaan voi kasvattaa ja kehittää meidän tämänhetkistä suhteellisen kapeaa alppikiipeilijöidemme joukkoa.
Itse näen erittäin tärkeänä puolena myös hankkeen kiinnittymisen tiukasti kolmanteen sektoriin, jolloin rahaliikenteen on oltava läpinäkyvää ja suhmuroinnilta vältytään. Tämä luonnollisesti madaltaa merkittävästi myös tukijoiden epäilyä väärinkäytöksistä. Kuten Karille sanoinkin haastelun lomassa, kerroin olevani erityisen tyytyväinen siihen, että hanke oli suunniteltu hyvin ennen sen lanseeraamista. Monesti hyvät ideat kaatuvat omaan mahdottomuuteensa siinä, että lähdetään toimimaan liian nopeasti.


Nyt jää nähtäväksi miten kiipeily-yhteisö idean ottaa vastaan. Itse olen koko jutusta niin innoissani, että lupasin tehdä hankkeista vaikka välimatkaraportteja, jos sellaiselle koetaan olevan tarvetta.

Ei liene lisättäviä... @Samuli Mansikka

Share on Google Plus

About minaattori

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 kommenttia :